ชลธิชา กิ่งไกว ยักษ์อ�ชวะีเอกชนยังปลุกไม่ตื่น

Daily News Thailand - - การศึกษา -

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

... วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 และวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จ.เพชรบุรี ร่วมออกหน่วย Fix it Center บริการซ่อมสร้าง พร้อมแจก ข้าวกล่องให้คณะจิตอาสาที่ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำาท่วม ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.