‘โบ๊ท-ต๊กโต อาร์สยาม’

Daily News Thailand - - บันเทิง -

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดช “โน้ต เชิญยิ้ม” ’เทวดากลับฟ้า“บัฟ้า““จิระวัฒน์ ปานพุ่ม” “ใบเฟิร์น-สุทธิยา รอดภัย, ดภัย, นัท-มาลิสา ชุบขุนทด, นำ้า-กนกวรรณ วันทะวงษ์, เออภิรักษ์ สัตย์ชาพงษ์, พันธ์-จักรพันธ์ หาญภิรมย์” ย์” “พงศ์-จักรพงศ์ หาญภิรมย์” โน้ต เชิญยิ้ม โบ๊ท-จ่าเอกปรัชญา ธรรมโชติ ต๊กโต อาร์สยาม บารมี“ นักร้องนำาวง ’สรรเสริญพระ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชิ “โบ๊ท” กลับฟ้า“ก

ผมก็ภูมิใจ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นฝีพายในพระราชพิธีพยุหยาตราทาง ชลมารค ’สรรเสริญพระ บารมี“ี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.