ไม่พลาดเป้า

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

หลังจากประเทศไทยต้องเผชิญความ สูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ ผ่านมา ทำาให้ภาคการท่องเที่ยวต้องปรับแผน ลด ละ เลิกกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน

แม้ว่าคนไทยโศกเศร้า แต่ก็พร้อมเป็น เจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการเปลี่ยน กิจกรรมตามความเหมาะสมเชื่อว่ารายได้จาก ภาคการท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.