‘นางตะเคียน’จัดลอยกระทง งดดนตรีรื่นเริง-ไม่มีมหรสพ

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

นายสมจิตร จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตา�บล (อบต.) นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เปิดเผยเมื่อวันก่อน ว่า เทศกาลลอยกระทงปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่14 พ.ย. คนไทยทั้งประเทศ ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าจากการสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่ เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ คือ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทาง อบต.นางตะเคียน และคณะ กรรมการวัดลาดเป้ง จึงงดการจัดการแสดงมหรสพ ดนตรีรื่นเริงทุก ชนิดในงานลอยกระทง เพื่อแสดงความอาลัย แต่ยังมีการลอยกระทง ตามประเพณีเช่นเดิม นอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติ ธรรมต้านภัยยาเสพติดเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. โดยมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดลาดเป้ง กว่า 200 คนเข้าร่วมโครงการ

นายก อบต.นางตะเคียน เปิดเผยอีกว่า โดยวันที่ 13 พ.ย. เวลา 11.00 น. มีการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 90 รูป เวลา 15.00 น. นา�นักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานรับศีล5 และ บรรยายธรรมต้านยาเสพติด วันที่ 14 พ.ย. เวลา 08.00 น. มีกิจกรรม กลุ่มทา�กระทงใบตองสด เวลา 15.30 น. มีประกวดเรียงความ ตาม รอยพ่อพอเพียง และเวลา 21.00 น. ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนา�รายได้ สร้างห้องนา้�โรงเรียนวัดลาดเป้ง20 ห้อง ซึ่งต้องใช้เงินกว่า3 แสนบาท และวันที่ 15 พ.ย. เวลา 10.00 น. นักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรม ร่วมพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สา�หรับผู้ปกครองท่านใดที่ จะนา�บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดต่อได้ที่ พระครูพิศาล สมุทรกิจ เจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง โทร. 0-3477-0678 หรือ 08-92292256 ทุกวัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.