ſ ทั่วประเทศช่วยขายข้าว

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส�าหรับ บรรยากาศหน่วยงานราชการ ข้าราชการ ทหาร พ่อค้า ประชาชน และภาคเอกชน ช่วยชาวนา ซื้อ-ขายข้าว ทั่วประเทศเป็นไปอย่างคึกคัก อาทิ ที่กระทรวงเกษตรฯ ตลอดทั้งวันมี ประชาชนทยอยเดินทางมาซื้อข้าวสาร ปริมาณ มากกว่า 3 ตัน เช่นเดียวกับกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการท่าอากาศยาน 28 แห่ง จัดพื้นที่ภายใน ท่าอากาศยานเป็นสถานที่ในการจ �า หน่ายข้าว โดยนา�ร่องที่ ท่าอากาศยานอุดรธานี โดยได้เปิด จ า� หน่ายตั้งแต่ วันที่ 6 พ.ย. ที่บริเวณหน้าจุด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.