‘ตั้ม เดอะ สต�ร ’์ นำ�ท มีช�ว ‘ทู บี นัมเบอร์ วัน’ รวมพลังทำ�คว�มดีเพื่อถว�ย ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’

Daily News Thailand - - บันเทิง -

“พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” “ทู ทูลกระหม่อมหญิงอุบล สิริวัฒนาพรรณวดี น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ตั้ม เดอะ สตาร์ 9

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน สิริวัฒนาพรรณวดี ตั้ม

ตั้ม-วราวุธ โพธ์ิยิ้ม ตั้ม เดอะ สตาร์ 9 ทู บี นัมเบอร์ วัน ไอดอล 2

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.