‘ทรูโฟร์ยู’ ปรับเนื้อห�เพื่อชวนคนไทย น้อมรำ�ลกึในพระมห�กรุณ�ธคุิณ

Daily News Thailand - - บันเทิง -

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรูโฟร์ยู ดิจิตอลฟรีทีวีช่อง 24 เนตรชนก วิภาตะศิลปิน เนตรชนก บอสใหญ่ทรูโฟร์ยู เฟิร์น-ศิรัถยา ผู้ผลิตรายการคนของพระราชา รายการ “ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙”

พระบาทสมเด็จ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.