…ความเป็นมนุษย์

Daily News Thailand - - การเมือง -

ไม่ บ้านเราเลิกทาสมาร้อยปีแล้ว ความยากดีมีจน ยังสามารถก�าหนดชั้น วรรณะของใครต่อใคร โซเชียลมีเดีย จนกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ “นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์” นัก วิชาการ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ฝ่าฝืนคา�สงั่เรียกรายงานตัวของคสช. กับสถาบันอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ “มหาวิทยาลัยรังสิต” “เอาข้าวไปจ่ายค่า ก็เอาข้าวไปจ่ายผู้หญิงค้าบริการ เทอม อีกหน่อยไปเที่ยวซ่อง แทนเงิน”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.