ภาพพระพักตร์ และเสียงคา�ว่า “ทรงพระเจริญ” ยังคงแจ่มชัด และยังดังก้องอยู่ในความทรงจา�…

Daily News Thailand - - การเมือง -

’ตอนที่ทราบข่าวพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต รับไม่ได้เลย ใจหายจนทา�อะไรไม่ถูก แต่ก่อนขายเสื้อผ้าแฟชั่น แต่ตอนนี้เปลี่ยน มาขายเสื้อผ้าชุดดา�แทน ซึ่งขายดี ลูกค้าแน่น แต่กลับไม่รู้สึกดีใจ เลย“..

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.