เตรียมนำาขึนทูลเกล้าฯ ฉบบเตม เอ็มวีเพลงสรรเสริ�ฯ บิกต่ชมงานท่านม้ยยาว10นาที มีพระราชวินิจฉัยก่อนเผยแพร่ ครม.บังคับ2ฝ่ายจ่าย3% กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

Daily News Thailand - - การเมือง -

คลอดมาตรการดูแลคนสูงวัย ครม.เห็นชอบ 4 แนวทางหนุนเอกชนจ้างคนแก่ทำางานได้หักภาษี หาบ้านให้อยู่ มีบ้านอยู่พร้อมปล่อยเงินกู้ให้และ ตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพภาค

“พล.อ.ประยุทธ์” ปลื้มผลงานภาพยนตร์ เพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับสมบูรณ์ ความยาว 10 นาทีของ “ม.จ.ชาตรีเฉลิม” เตรียมนำาขึ้นทูลเกล้าฯ

แสดงความอาลัย..

มูลนิธิพระคชบาลและชาวช้างกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน นำาช้างเพศผู้ 11 เชือก ถวาย สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง

จัดแสดง.. พบนายกฯ..

2 ใน 9 ภาพวาด “ในหลวง” รัชกาลที่ 9 ซึ่งสห ประชาชาติ จะนำาไปจัดแสดงในนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ที่สำานักงาน ใหญ่ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค.นี้ โดย จะขอซื้อ 2 ภาพ เพื่อไปติดตั้งเป็นการถาวรที่สำานักงานใหญ่สหประชาชาติ

ม.จ.ชาตรี เฉลิม ยุคล พร้อมคณะ เข้า พบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ที่ทำาเนียบรัฐบาล เพื่อนำา มิวสิกวิดีโอเพลงสรรเสริญพระ บารมี ฉบับสมบูรณ์ที่ประชาชน ร่วมร้องในวันที่ 22 ต.ค. มาให้รับ ชม ก่อนนายกฯ นำาขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอพระราชวินิจฉัย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.