ททท.เปิดแผนท่องเที่ยวไฮซีซัน

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.5400 37.8770 41.9111 32.8910 4.3837 7.6988 24.6652 21,200.00 1,282.11 1,282.11 35.2600 39.3263 45.1813 34.7700 4.6250 8.5788 25.4608 21,300.00 1,282.88 1,282.88 20,815.00 21,300.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 8 พ.ย. 2559 32.36 24.98 25.25 22.74 23.99

ยุทธศักดิ์ สุภสร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.