เพลงสรรเสริญฯ Ň ขอบัตรภาพ“ปณท”ทะลุ5ล้าน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

วันเดียวกัน นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการ ผจก.ใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด (ปณท) เปิดเผยยอดการลงทะเบียน ขอรับบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากรพระบรม ฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 ว่า เมื่อถึงเวลา 18.00 น. มีผู้ลงทะเบียนในระบบแล้วกว่า 5.5 ล้านคน ล่าสุดพบผู้ไม่หวังดีเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ไปรษณีย์ ไทยจะนำาเลขที่บัตรประจำาตัว ประชาชนของผู้แสดงความจำานงขอรับบัตร ภาพฯ รัชกาลที่ 9 ไปใช้ในทางมิชอบ รวมไป ถึงประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย ในข้อมูลนั้น ทางบริษัทฯจึงขอให้ประชาชน มั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของ เว็บไซต์ www.stamprama9.thailandpost. com ซึ่งจะรับข้อมูลการลงทะเบียนเพียง อย่างเดียวและมีการป้องกันการโจมตี เว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมระบบรักษา ความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.