‘กองกับพื้น’

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

บริเวณป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียงหอวังถนน วิภาวดีรังสิต บางครั้งก็มีถังขยะบางครั้งถังขยะก็หายจน คนต้องทิ้งขยะกองกับพื้นทำาให้เกิดความสกปรก ยังไง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องจัดหาถังขยะแบบถาวรมา วางให้ประชาชนทิ้งขยะจะได้ไม่สกปรก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.