อ่างเก็บน้ำานฤบดินทรจินดา ตามพระราชดำาริ ปี 2561 แล้วเสร็จ

Daily News Thailand - - เกษตร -

นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดี กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนที่ ผ่านมา อ่างเก็บนำ้า นฤบดินทรจินดา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ช่วยให้พื้นที่ลุ่มนำ้าปราจีนบุรี โดยเฉพาะสองฝั่งของแม่นำ้าปราจีนบุรี และ พื้นที่ชุมชนตลาดเก่า อ.กบินทร์บุรี ต่อเนื่อง ไปจนถึงพื้นที่ในเขต อ.ศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง และ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ไม่ประสบ ปัญหานำ้าท่วม ทั้ง ๆ ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง หลายครั้ง และพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ ลุ่มตำ่าที่เคยประสบปัญหานำ้าท่วมทุกปีอีก ด้วย นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นางสาวลีลา เที่ยง ธรรม นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร

....

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.