กรมส่งเสริมฯแนะปชช. เลือกกระทงเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

Daily News Thailand - - เกษตร -

สากล นายสากล ฐินะกุล

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้อง ต้นได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านของเกษตรกร.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.