‘ต้า พาราด็อกซ์’ แต่ง ‘เสด็จประทับอยู่’ ดึงเพื่อนนักดนตรีและเเฟนคลับร่วมงาน

Daily News Thailand - - บันเทิง -

กฤดากร ณ อยุธยา ต้า ต้า อิทธพงศ์ ’เสด็จประทับอยู่“ และก็จะทำาตัวให้เป็นคนดี” อังกูร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.