‘บอย เจษฎา’ ภูมิใจเกิดในรัชกาลที่ 9 ซึมซับความพอเพียง-ยึดมั่นพระราชดำาริ

Daily News Thailand - - บันเทิง -

บอย ใน เรื่องพระราชดำาริของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทางโรงเรียนยังน้อมนำามาให้นักเรียนได้เรียน รู้และปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ผมและเพื่อนนักเรียน มีโอกาสปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ปรัชญา ที่พ่อหลวง ทรงชี้แนวทางการดำาเนินชีวิต ให้แก่ลูกหลานชาวไทย

บอย-เจษฎา มณีรัตน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.