ผวาศก.โลกกนง.คงดอกเบีย ตปท.ยังเสี่ยงตรึงนาน13ครั้ง

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 9 พ.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.4900 38.3688 42.1058 33.6650 4.3775 7.6700 24.6965 21,400.00 1,301.70 1,301.86 35.2100 39.8225 45.3763 35.5700 4.6200 8.5488 25.4945 21,500.00 1,301.93 1,302.63 20,012.00 21,500.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.36 24.98 25.25 22.74 23.99

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.