มีชัย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ไม่มีปัญหาแล้ว “มีชัย” หนุนข้อเสนอ สปท.เพิ่ม เงินเดือน ส.ส., ส.ว.,รัฐมนตรี ชี้ผู้ดา�รงตา�แหน่ง การเมืองไทยเงินเดือนต ่�า และเศรษฐกิจ ก็ดีพอจะตอบแทน มองข้าราชการเงินเดือน น้อยแถมขยับล �าบากหากไม่พอใช้ก็ถูกชักจูง ให้โกง ควรท�าให้ข้าราชการอยู่ได้ “บิ๊กตู่” ประชุมตามงานมหาดไทยปลัดคลองหลอด เสนอทบทวน ป.วิอาญา คืนอา�นาจผู้ว่าฯ, นาย อา�เภอ สอบสวนคดีที่ประชาชนเดือดร้อนเพื่อ แก้ปัญหาได้เร็ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.