ชาวเขา

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

หน้าพระบรมโกศในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เปิดใจชาวเขากว่าครึ่งไม่เคยลงจากดอยและ ไม่คิดจะลงแต่ต้องลงเพื่อมาสักการะ “พ่อ ของพวกเรา” เหตุในหลวง ร.9 เคยทรงขึ้น ไปสร้างความเจริญให้ชาวเขามีน้�า ไฟ ถนน ใช้ ด้าน “พระองค์ภา” เสด็จบ�าเพ็ญพระ กุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ช่วงบ่าย ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์-เมียนมาถวายสักการะ พระบรมศพพร้อมลงนามแสดงความอาลัย ขณะที่หลายหน่วยงานในพระองค์แจกจ่ายนา้�อาหารพระราชทานให้ประชาชนตลอดทั้งวัน ทหารแล่นเรือใบ “ซุปเปอร์มด” ถวายสักการะ พระบรมศพ กรมฝนหลวงจัดงานยิ่งใหญ่ ส่วน บรรยากาศเปิดแลกธนบัตรที่ระลึกในหลวง 2 รุ่นสุดท้าย ณ ธนาคารทั่วประเทศคนล้นทะลัก

พสกนิกรจากทั่วทุกภาคของประเทศยัง เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้อง หน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องทุกวัน ท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา คณะต่าง ๆ พระบรมศพ กระทั่งเวลา19.00 น. พล.ต.ม.ร.ว. วโรรส บริพัตร เป็นประธานในพิธีบา�เพ็ญพระ ราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย มีพระพิธีธรรมจาก วัดสุทัศนเทพวรารามราช วรมหาวิหาร และ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.