Ŏ เมนูอาหารวิจิตรอลังการ

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่เต็นท์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งอยู่บริเวณท้องสนาม หลวงฝั่งตรงข้ามประตูมณีนพรัตน์พระบรม มหาราชวัง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ นา�อาหาร ขนม ผลไม้และน้า�ดมื่พระราชทานมา แจกจ่ายให้ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรม ศพ ส�าหรับเมนูอาหารพระราชทานในวันนี้ ประกอบด้วย มื้อเช้าโจ๊กใส่ไข่ 1,000 ถ้วย นม หนองโพ2,000 กล่อง มื้อกลางวัน ข้าวสังข์หยด แกงยอดหวายและไข่ลูกเขย1,200 จาน ข้าวหมู กรอบ1,300 ชุด ข้าวเหนียวหมูฝอยขนมปั้นสิบ และผลไม้อย่างละ 1,000 ชุด มื้อบ่ายขนมไทย และข้าวเหนียวหมู-ไก่ อย่างละ1,000 ชุด และ มื้อเย็น ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ ข้าวหน้าไก่ ทอด ข้าวหน้าหมูกระเทียม อย่างละ 2,000 ชุด มีน้า�สมุนไพร 500 ลิตร และน้า�ดมื่จิตรลดาให้ บริการประชาชนตลอดทั้งวัน แย้มพระโอษฐ์ทักทายสร้างความปลื้มปีติให้ ประชาชนที่มารอรับเสด็จ โดยวันนี้นา�ไก่มาทอด ทั้งหมด1,200 กิโลกรัม ข้าวเหนียว500 กิโลกรัม ซึ่งน�ามาชุบไข่ท�าเมนูข้าวจี่ทอดแจกจ่ายแก่ ประชาชนพร้อมกับข้าวเหนียวไก่ทอดด้วย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ นา�ของมาร่วม แจกเพิ่มเติม อาทิ ขนมจีบ ซาลาเปา แอปเปิ้ล พลับ มะม่วง องุ่น เป็นต้น โดยมีดารานักร้องชื่อ ดัง อาทิ เอ-ไชยา มิตรชัย โอ๊ต-สุรศักด์ิ โชติทิน วัฒน์ อาท เควัน นิโคล เทริโอและนาตาลี เด วิส ช่วยแจกจ่ายด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.