Ŏ แพทย์รพ.จุฬาฯออกตรวจ

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

ส่วนเต็นท์ที่ 11 เยื้องโรงแรมรัตน โกสินทร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงมีรับสั่งให้ประทานเลี้ยงอาหารกล่องและน้า� ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ วันละหนึ่งมื้อ (มื้อเที่ยง) ให้แก่ประชาชน ขณะเดียวกันมีหน่วยแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรง พยาบาลวิชัยยุทธ ให้การดูแลรักษาตรวจโรค เบื้องต้นรวมถึงการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุเล็ก น้อยโดยเปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. ต่อเนื่องจนครบ 100 วัน สา�หรับอาหารประทานในวันนี้ ได้แก่ ข้าวไก่ทอด 1,000 ชุด พร้อมมีน้า�ดมื่บริการตลอดทั้งวัน โดย มีเจ้าหน้าที่จิตอาสามาร่วมให้บริการประชาชน อีกจา�นวนหนึ่ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.