ชาวเขา Ŏ ธนบัตรที่ระลึก10นาทีเกลี้ยง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ส่วนบรรยากาศการเปิดแลกธนบัตรที่ ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชรุ่นบัตรธนาคาร 2 รุ่นสุดท้าย ทั้งสิ้น 1.8 ล้านฉบับ เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง เจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษาบริบูรณ์ 5 ธันวาคม 2530 ชนิดราคา 60 บาทและธนบัตรที่ ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ100 ปี ธนบัตรไทย ปี 2545 ชนิดราคา 100 บาท ที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยจัดสรรมาให้ธนาคารพาณิชย์เปิดแลก พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันแรกมีประชาชนให้ ความสนใจอย่างล้นหลาม โดยที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าแถวรอแต่เช้ามืด เจ้า หน้าที่ต้องจัดระเบียบแจกบัตรคิวป้องกันการแซง คิว โดยทุกสาขากำาหนดให้แลกคนละ 1 ฉบับ และต้องเลือกชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น เพื่อ กระจายให้ได้รับอย่างทั่วถึง ซึ่งแทบทุกสาขา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.