เงินสะพัดลอยกระทงตำาสดรอบ4ปี

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.6100 37.5962 42.0085 32.7290 4.3925 7.6475 24.5941 21,250.00 1,286.60 1,286.60 35.3300 39.0425 45.2800 34.6200 4.6350 8.5238 25.3870 21,350.00 1,287.00 1,287.00 20,860.00 21,350.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 10 พ.ย. 2559 32.36 24.98 25.25 22.74 23.99

ธนวรรธน์ พลวิชัย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.