Ŏ พระองค์โสมประทานไก่ทอด

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

ส่วนในเวลา 17.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ใน ฐานะองค์นายกกิตติมศักด์ิตลอดชีพมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จ ยังรถโรงครัวเคลื่อนที่ “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ช่วยด้วย ใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก บริเวณหน้ากรมศิลปากร เพื่อทรง ทอดไก่ประทานแจกจ่ายพร้อมข้าวเหนียว ให้แก่ พสกนิกรที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ โดยมี ประชาชนมารอเฝ้าฯ รับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมี จำานวนมาก โดยวันนี้ทางมูลนิธิฯ เตรียมไก่1,200 กก. ข้าวเหนียว 500 กก. และ ข้าวจี่ ทั้งยังมีส้มตำา จากศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) จ.อ่างทอง รวมถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ ไอศกรีม1,000 ถ้วย ขนมจีบ ซาลาเปา จากเหล่าจิตอาสาจากกลุ่ม ต่าง ๆ พร้อมมีอาสากาชาดนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักเรียนโรงเรียน จิตรลดา และทหารกองพลทหารม้าที่ 2 รักษา พระองค์ รวม60 คน มาช่วยห่อข้าวเหนียวไก่ทอด ด้วยตลอดทั้งวันทั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีรับสั่งขณะ ทอดไก่ว่ารับไปแล้ว ให้รับประทานเลย ไม่ต้องเก็บ ไว้ สร้างความปลาบปลื้มแก่ประชาชนเป็นอย่าง มาก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.