‘หนังสือ’ Ŏ พระราชทานอาหารพสกนิกร

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่เต็นท์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท้องสนาม หลวงฝั่งทิศใต้ตรงข้ามประตูมณีนพรัตน์ พระบรม มหาราชวัง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ทรงห่วงใยประชาชน ที่เดินทางมา ถวายสักการะพระบรมศพ จึงทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ ให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร นำาอาหาร ขนม ผลไม้และน้ำาดื่ม พระราชทาน มาแจกจ่ายให้ประชาชนสำาหรับเมนู อาหารพระราชทานในวันนี้ประกอบด้วยมื้อเช้า ข้าวต้มปลากะพงแดงเห็ดหอม 1,000 ถ้วย นม หนองโพ 2,000 กล่อง และน้ำาดื่ม มื้อกลางวัน ข้าวเหนียวไก่ทอด ไส้กรอกทอด อย่างละ 2,000 จาน พร้อมน้ำาสมุนไพร วุ้นกะทิ 1,000 กล่อง ขนมเปี๊ยะ300 กล่องและกาแฟ มื้อบ่าย ขนมไทย และผลไม้ ชุดของว่าง เฉาก๊วยชากังราว อย่างละ 1,000 ชุด มื้อเย็น ข้าวผัดต้มยำา ผัดไทย อย่างละ 1,500 จาน พร้อมน้ำาสมุนไพร ขณะเดียวกันมีน้ำา ดื่มบริการประชาชนตลอดทั้งวัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.