เรียนรู้ที่จะหยุด

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ไม่อยากเชื่อครับ ด้วยความรักความบูชาความจงรักภักดี ที่ประชาชนชาวไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ยังมีบางพฤติการณ์จุดชนวนไปสู่ความแตกต่าง หนักเข้าก็กลายเป็นความขัดแย้งลุกลามไปถึงสงครามวิวาทะ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.