เร่งพัฒนาจิ้งหรีด เป็นแมลงเศรษฐกิจส่งออก

Daily News Thailand - - เกษตร -

รายงานข่าวจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า ตามที่ สหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศใช้กฎ ระเบียบ Regulation (EU) 2015/2283 ว่า ด้วยอาหารใหม่ (Novel Food) แทนกฎ ระเบียบฉบับเดิม โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุม อาหารใหม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.