แบรนด์ดังร่วมตัดเย็บ ผาถงสีดำา พระองค์ห�งิออกแบบ วให้ธ.ปจัดชชเพ.ยืลมงใส่อาลัเข้ายให้ถวาดายวสัน์กโหกาลระ ด สหรั�ป่วนสงห้ามบิน เพื่ตำาอรนวจน็แจ้อตงก‘2ข้ราอบหารถ’ เหนืออาคารทรัมป์ เขี‘เจ้ายคุน‘ณยันธต์งชั’ให้ย’จรัริบง!

Daily News Thailand - - การเมือง -

เสด็จฯไปยังพระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร เสด็จพระราชดำาเนินทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ถึงคราวเพื่อนของ “น็อต กราบรถกู” โฆษกตำารวจเผย พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ร่วมกันทำาร้ายร่างกาย และข่มขืนใจผู้อื่นฯ แต่ เจ้าตัวให้การปฏิเสธ

ประท้วงต่อต้าน “โดนัลด์ ทรัมป์” ว่าที่ ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45ยังคงตึงเครียดและ รุนแรงในเมืองใหญ่หลายแห่ง

ถวายสักการะ

..ประชาชนจากทั่วสารทิศยังคงหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง อย่างต่อเนื่องแม้ต้องเข้าแถวรอหลายชั่วโมง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.