หยุดกด ขยี้ดวงตา

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

“กระจกตาโก่ง” เป็น 1 โรคทางตาที่อาจจะ แฝงมากับภาวะสายตาสั้น สายตาเอียง ทำให้คนที่มี ปัญหาสายตาอยู่แล้วอาจจะไม่รู้ตัวเอง แล้วเข้าใจไป ว่าการที่สายตาสั้น หรือเอียงชนิดที่เปลี่ยนแปลง รวดเร็ว จนต้องเปลี่ยนแว่นสายตาอยู่บ่อย ๆ นั้นเป็น เพราะใช้สายตามากเกินไป แต่ในความเป็นจริงอาจจะเป็นภาวะเริ่ม ต้นของปัญหากระจกตาโก่งก็เป็นได้

ทั้งนี้ รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ หัวหน้าศูนย์เลเซอร์ สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระบุว่า โรคกระจกตาโก่งเกิดจาก เส้นใยคอลลาเจนในกระจกตาอ่อนแอ ซึ่งยังไม่ทราบว่าเกิดจาก สาเหตุอะไร เชื่อคาดว่ามีความสัมพันธ์กับโรคภูมิแพ้ คนกลุ่มนี้เมื่อ คันตามักใช้ข้อนิ้วขยี้ตาอย่างแรง ซึ่งก็สันนิษฐานว่าการกด ขยี้ ดวงตาอย่างแรงเป็นตัวกระตุ้นให้เส้นใยคอลลาเจนอ่อนแอลง และ ยังพบด้วยว่า การทำเลสิกซึ่งต้องฝนกระจกตาให้บางลง ทำให้มีภาวะ กระจกตาโก่งง่ายกว่าคนทั่วไป แต่โอกาสเกิดน้อยเพราะจักษุแพทย์ จะตรวจสอบและระมัดระวังดีอยู่แล้ว

การที่ กระจกตาเริ่มอ่อนแอลง จนทำาให้ความดันในลูกตา ซึ่งเป็นความดันในระดับปกตินั้นสามารถดันกระจกตาให้โก่งขึ้นใน ลักษณะบิด ๆ เบี้ยว ๆ โป่งขึ้นมาด้านนั้นบ้าง ด้านนี้บ้าง จากที่เคย ทำหน้าที่ในการรับแสงจากระยะไกลผ่านเข้าไปเลนส์แก้วตา แล้วมา หักเหที่จอรับภาพ หรือจอประสาทตาเพื่อทำให้มองเห็นภาพได้ดี ก็ ปี กลุ่มนี้โรคมักมีอาการ รุนแรง 2. อายุ 20-30 ปี โรคจะนิ่ง ๆ ไม่เป็นมาก และ 3. กลุ่มที่ไม่แสดง อาการ รู้ตัวเมื่อตรวจสอบ ด้วยเครื่องตรวจวัดดวงตา

ส่วนการรักษานั้นมี อยู่ 5 วิธี คือ 1. การสวม แว่นสายตา 2. คอนแทค เลนส์ 3. การฉายแสงอัล ตร้าไวโอเลตเอ (Crosslinking) ผสมกับไวตามินบีในทางการแพทย์ เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาสร้างเชื่อมพันธ์เชื่อมตัวไฟเบอร์ให้มากขึ้น แข็ง แรงมากขึ้น สามารถต้านแรงดันลูกตาไม่ให้กระจกตาโก่งตามแรงดัน นั้นได้ นับเป็นการหยุดยั้งกระจกตาโก่ง 4. การใส่วงแหวนขึงตรึง กระจกตา หลักการเหมือนกับใส่สะดึงตรึงผ้า แต่เป็นการรักษาชั่วครู่ ไม่ได้หยุดยั้งความโก่งเหมือนกับการทำคอสริง และ 5. การเปลี่ยน กระจกตาใหม่ ซึ่งต้องรอการบริจาคซึ่งเฉลี่ยแล้วต้องรอ 3 ปี

ทั้งนี้ เนื่องจากไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เส้นใยคอลลาเจน อ่อนแอลงเป็นเพราะอะไร จึงยากที่จะหาวิธีป้องกันการเกิดโรค ดัง นั้น จึงต้องยึดหลักการถนอมดวงตาแบบพื้นฐานคือ ไม่กด ขยี้ดวงตา แรง ไม่ใช้สายตาหนักเกินไป หากเมื่อยล้าดวงตาก็ให้กลอกตาไปมา แต่ไม่แนะนำาให้กดหรือนวด ขณะเดียวกัน ก็สังเกตการเปลี่ยนแปลง ของค่าสายตาสั้น สายตาเอียงภายใน 1 ปี ค่าการมองเห็นไม่ควรเกิน 50 หากผิดสังเกตก็ควรมาพบจักษุแพทย์เพื่อรักษาให้เร็วที่สุด ไม่ ควรซื้ออาหารเสริมมารับประทานสุ่มสี่สุ่มห้า.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.