อย่าซื้อแผ่นการ์ดประหยัดพลังงาน

Daily News Thailand - - พระเครื่อง พร เครอง -

ที่กระทรวงพลังงาน เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11 พ.ย. นายสมภพ พัฒนอริยางกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช า� นาญการพิเศษ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ต้องการเตือน ประชาชนอย่าหลงเชื่อแผ่นการ์ดประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นลักษณะแผ่นการ์ด ที่แอบอ้างว่า นา�ไปติดที่ต่าง ๆ เช่น ถังก๊าซ ฝานา้�มัน จะช่วยให้เกิดการลดใช้ไฟฟ้า นา้�มัน และก๊าซหุงต้ม ได้สูงถึง 10-30% เนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชนหลงเชื่อ และซื้อสินค้าดังกล่าวแล้วพบว่า ไม่สามารถใช้งานได้จริง และเกิดความเสียหายแล้วหลายแสนบาท โดยหากพบการกระท�าดัง กล่าว สามารถแจ้งมายังศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน หรือที่พลังงานจังหวัดได้

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน จะเร่งทา�ความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ต่าง จังหวัด ซึ่งได้หลงเชื่อธุรกิจแผ่นการ์ดประหยัดพลังงาน และพบผู้เสียหายแล้วหลายราย ซึ่งเบื้อง ต้นกระทรวงพลังงาน จะได้ประสานไปยังพลังงานจังหวัด ให้ลงพื้นที่ให้ข้อเท็จจริงกับประชาชน รวมทั้งจะได้แนะนา�ถึงวิธีการประหยัดพลังงานที่เห็นผลได้จริง “กระทรวงพลังงาน ได้ติดฉลาก ประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 ในอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ตรวจสอบด้วยมาตรฐานสากล ยืนยันว่าประหยัด พลังงานได้จริง แต่แผ่นการ์ดประหยัดพลังงานดังกล่าว ไม่สามารถช่วยลดใช้พลังงานได้ตามคา� กล่าวอ้าง และมักยกทฤษฎีให้คนเชื่อถือ กระทรวงพลังงานจึงขอให้ประชาชนพิจารณาอย่าง รอบคอบโดยไม่ควรหลงเชื่อการโฆษณาเกินจริง”.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.