โค้ชดังแดนมะกันแห่ติวเด็กไทย

Daily News Thailand - - กีฬา -

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด ร่วม กับ บริษัท ดิเอเจนซี่ จำากัด จัดกิจกรรม “ยูเอส คอลเลจ สปอร์ต แคมป์ ไทยแลนด์” ปี 4 เมื่อ วันที่ 11 พ.ย. ที่ห้องประชุม เกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา (อาคาร 2) ม.เกษมบัณฑิต ร่มเกล้า โดยมี นายรังสฤษด์ิ ลักษิตานนท์ รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำากัด เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายมีศักด์ิ พิทันโชติ บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า (ประเทศไทย) จำากัด และนายธนกร ดวงมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิเอเจนซี่ จำากัด โดย กิจกรรม “ยูเอส คอลเลจ สปอร์ต แคมป์ ไทย แลนด์” ปี 4 ได้นำาโค้ชชั้นยอดจากมหาวิทยาลัย ชื่อดังของอเมริกามาติวเข้มทักษะกีฬากอล์ฟ ฟุตบอล และเทนนิส พร้อมกับเฟ้นหาเด็กไทยที่ ฉายแววได้รับทุนการศึกษาและรับการพัฒนา ด้านกีฬาถึงสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ กิจกรรมในวันที่ 12-13 พ.ย. จะ แยก 3 ประเภท เทนนิส ที่แฮโรว์ อินเตอร์ เนชั่นเนล สคูล (ดอนเมือง), กอล์ฟ ที่สนาม รอยัล ฮิลล์ จ.นครนายก และฟุตบอล ที่ ม.เกษมบัณฑิต ร่มเกล้า รายละเอียดเพิ่มเติม www.uscollege showcaseasia.com หรือโทร. 06-37021222.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.