สมุทรสาครฯมีชัยโต๊ะเล็ก นร.

Daily News Thailand - - กีฬา -

การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน กรม พลศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2559 ที่อาคารกีฬา นิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. มี ผลดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ก) รร.สมุทรสาคร วุฒิชัย ชนะ รร.ศรัทธาสมุทร 5-1, รร.พระปฐม วิทยาลัย (2) ชนะจุดโทษ รร.กีฬาเทศบาลนคร นครปฐม 5-4 (ในเวลาปกติเสมอกัน 2-2), รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี (ก) รร.สุรศักด์ิมนตรี แพ้ รร.ราชวินิตบางแก้ว 1-3, รร.พลูตาหลวงวิทยา ชนะ รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 2-0, รุ่นอายุไม่ เกิน 18 ปี ( ก) รร.พระปฐมวิทยาลัย (2) ชนะจุด โทษ รร.กีฬานครนนท์วิทยา (6) 4-2 (ในเวลา ปกติเสมอกัน 2-2), วท.สยามบริหารธุรกิจ แพ้ รร.สุรศักด์ิมนตรี 2-5.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.