‘เลี่ยน’ควงแขน‘กระทิง’เฮ ‘โครแอต’น่าทุบ‘ไอซ์แลนด์’

Daily News Thailand - - กีฬา -

ค่ำ�ค่ำ ื นืวันเส�รนี้์ยังคงอยู่ในบรรย�ก�ศของฟุตบอลโลกั ์ ี้ ั ใ่ ฟ โ 2018 รอบคัดเลือกั ื โ โดยเฉพ�ะในโซนยุโรปที่ทีมใหญ่มีคิวลงเตะหล�ยช�ตใ โ โป ่ ี ี ใ ่ ี ิ ิ ด้ิ ้ วยกันั ใ ใน กลุ่ม G สเปน ทีมจ่�ฝ งู มีโปรแกรมจะเปิดบ้�นรับมือ ม�ซ โดิเนีย ที่แพ้ม� 3 เกมก่อนหน้�นี้ ซึ่งห�กมองต�มหน้�เสื่อแล้ว “กระทิงดุ” น่�จะเข้�ป �้ ย คว้� 3 คะแนนได้ไม่มีปัญห� แต่ขึ้นชื่อว่�ก ฬี�ล กู กลม ๆ มีลมอยู่ข้�งในอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ส่วน อิต�ล ี อีกหนึ่งทีมใหญ่ของกลุ่ม G จะออกไปเยือน ลิกเตนสไตน์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทั้ง 2 ทีมจะได้ลงฟ�ดแข้งกัน ต้องติดต�มดูกันว่�ขนุพลอัซซูรีจะทำ�ผลง�นได้ดีต่อเนื่องหรือไม่ หลังจ�กที่ออกสต�ร ต์ 3 เกมแรกด้วยผลง�นที่ยอดเยี่ยมหลังเก็บไปแล้ว 7 คะแนนเท่�กบั สเปน ทีมจ่�ฝ งู

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.