กุ้งแม่น้ำ�ของพ่อ

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

8. น้ำาตาลทราย 9. น้ำาปลาทิพรส 10. เกลือป่น วิธีทำา 1. ผ่าหลังกุ้งนำาลงทอดในน้ำามัน แล้วโรย เกลือป่นบนเนื้อกุ้ง พอใกล้สุกรีบตักขึ้นพักไว้ 2 3 1 ช้อนชา ช้อนชา ช้อนชา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.