ผู้ชายกับฮอร์โมนเพศ

Daily News Thailand - - บทความ-ละคร -

ฮอร์โมนในผู้ชายตัวที่ส�าคัญที่สุดคือ ฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ซึ่งมีผลต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตในการ เปลี่ยนแปลงตามอายุของอวัยวะสืบพันธ์ุให้มีการ เปลี่ยนแปลงจากเด็กจนเป็นหนุ่มทา�ให้มีลักษณะที่ แสดงความเป็นผู้ชายคือหน้าอกและไหล่กว้างขึ้น มีหนวดเครา หน้าผากกว้างขึ้นหรือเถิก ผิวหนัง ทั่วไปจะมีขนขึ้น มีการสร้างไขมันจากต่อมไขมัน มี ความแข็งแรง มีการเปลี่ยนแปลงทางสมองและ จิตใจ มีความคิดริเริ่มและมีความต้องการทางเพศ เป็นต้น ในผู้ชายฮอร์โมนเพศจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ อยู่ในครรภ์มารดา และเริ่มสร้างมากขึ้นในช่วงวัย รุ่นจนเป็นหนุ่ม จากนั้นก็จะอยู่คงที่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ จนอายุประมาณ 40-45 ปี การสร้างฮอร์โมนเพศ ชายจะช้าลง เนื่องจากอัณฑะซึ่งมีหน้าที่ผลิต ฮอร์โมนเพศท า� งานลดลง

นอกจากนี้ฮอร์โมนเพศชายอิสระยังถูก โปรตีนในกระแสเลือดจับเพิ่มมากขึ้น ทาให้� ฮอร์โมนเพศท า� งานได้น้อยลง จนเกิดเป็นสภาวะ พร่องฮอร์โมนเพศ ระดับเทสโทสเตอโรนตา่�ทา�ให้ มีการเปลี่ยนแปลงของไขมันในเลือดเพิ่มอัตรา เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การ กระจายตัวของไขมันมักจะรวมอยู่ที่บริเวณหน้า ท้อง และอวัยวะภายในช่องท้อง ท า�ให้มีลักษณะ ท้องโตคล้ายลูกแอปเปิ้ลหรือที่เรียกว่าลงพุง เกิด อาการร้อนวูบวาบตามร่างกาย การหลั่งน ้�า อสุจิ ลดลง ชายหลายคนเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง ของร่างกายที่ค่อยเป็นค่อยไปจนอาจไม่ทันสังเกต ว่าร่างกายนั้นมีการเสื่อมลงอย่างช้า ๆ เนื่องจาก ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย เช่น กล้ามเนื้อทั้ง ร่างกายลีบลง อ่อนแอลง กระดูกค่อย ๆ บางลง ความจา�ก็เสื่อมลง น า้� หนักมากขึ้นจนพุงที่ยื่นเห็น ได้ชัดเจน หมดเรี่ยวแรงไม่กระฉับกระเฉง

ที่น่าตกใจที่สุดคือ สมรรถภาพทางเพศ ลดลง อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หดเล็กลง ความ ต้องการทางเพศลดลงจนไม่มีความต้องการทาง เพศ ส่วนนักวิชาการที่ต้องทา�วิจัยก็จะเลิกวิจัยจาก การขาดอารมณ์ทางานกลับมีอารมณ์หงุดหงิด� โดยไร้เหตุผล ซึ่งพบบ่อยมากในชายวัย 50 ปีขึ้น ไป ผลดีของการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนคือ ทาให้กระดูกมีความหนาแน่นขึ้น� ป้องกันภาวะ กระดูกพรุน กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น ลดไขมันส่วนเกิน (ลงพุง) ทา�ให้ความจา�และอารมณ์ดีขึ้น ทา�ให้มีความ รู้สึกและความต้องการทางเพศดีขึ้น ก่อนการเสริม ฮอร์โมนเพศทดแทนต้องเข้ารับการวินิจฉัยภาวะ บกพร่องฮอร์โมนเพศชายด้วยการตรวจจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ การใช้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนถือว่า เป็นความปลอดภัยสูง ซึ่งการรักษาทา�ได้โดยการให้ ฮอร์โมนเสริมในรูปแบบรับประทาน ฉีดเข้ากล้าม เนื้อ หรือทาที่ผิวหนังซึ่งควรอยู่ภายใต้การควบคุม ของแพทย์

หากคุณผู้ชายกา�ลงัมีปัญหาเหล่านี้ควรรีบ ปรึกษาแพทย์โดยด่วนเพื่อจะได้กลับมาเป็นหนุ่มทั้ง กายและใจอีกครั้ง

ท่านใดที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศที่จะ ต้องขอถามหรือขอค �า แนะน�าปรึกษาให้โทรฯ ได้ที่ เบอร์ 08-1814-5441, 09-9494-3336 เว็บไซต์ www.meetdoctoro.com Line ID : droclinic

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.