ปปท.ตงอนฯ515คน เร่งปิดคดีจำานำาข้าว

บิกต่บกเมืองเหนือ

Daily News Thailand - - การเมือง -

โพลชี้ คนอีสาน 37.2% ค้าน “ยิ่งลักษณ์” จ่ายค่าเสียหายจำานำาข้าว 3.5 หมื่นล้าน รบ. แก้ปัญหาราคาตกได้คะแนน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.