วัน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระผนวชเป็นเวลา 15 วัน มีพระราชกรณียกิจในขณะทรงพระ ผนวชเหมือนพระภิกษุทั่วไป ทรงทำาวัตรเช้า ทำาวัตรเย็นร่วมกับพระภิกษุสงฆ์วัดบวรนิเวศ วิหารราชวรวิหาร ทรงสดับพระธรรมวินัย ทรง ศึกษาพระธรรม ทรงออกรับบาตรพระบรมวงศา นุวงศ์ และประชาชนทั่วไปบริเวณถนนสายบาง ลำาพู ถนนราชวิถี ถนนริมคลองประปา ถนน พหลโยธิน ถนนพญาไท และถนนเพชรบุรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.