สนช.พร้อมลุยกฎหมายลูก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ หน้าที่สำาคัญประการหนึ่งของ สภา นิติบัญญัติแห่งชาติ นั่นคือเร่งพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) เพื่อใช้เป็นกลไกนำาไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแม็พ คสช.

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษก คณะ กมธ. วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.