4แสนบ.ต่อปี พ้นความยากจน ปล่อยให้ก้ทำานา อัดฉีดงบหมื่นล.

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ชาวนาไทย รายได้ 4 แสนต่อ ปี!! ก.เกษตร ขายฝัน ลั่นยกเครื่อง ทั้งระบบ 5 ปี พ้นยากจน อัดฉีดงบ หมื่นล้านปล่อยกู้ทำานาแปลงใหญ่ “ยิ่งลักษณ์” เล็ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.