นักช้อปแบรนด์เนมหนาวแน่ สั่งติดเอกซเรย์สายพานสนามบิน

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 11 พ.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.7900 37.6773 42.8134 32.4910 4.4149 7.6388 24.5561 21,000.00 1,261.78 1,261.84 35.5100 39.1263 46.0963 34.3700 4.6575 8.5138 25.3470 21,100.00 1,261.95 1,262.04 20,618.00 21,100.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.36 24.98 25.25 22.74 23.99

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.