สักการะ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เบื้องหน้าพระบรมโกศ ในพระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาท พระบรมมหาราชวัง เนืองแน่น ด้าน กรมอุทยานฯจัดสถานที่พร้อม ประกอบพิธี บวงสรวง ตัดไม้จันทน์หอม อุทยานฯกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 พ.ย. ฤกษ์ดี 14.09 น. ใช้ “ขวานทอง” ตัดเชิงสัญลักษณ์ ก่อนลง มือตัดจริง ส่วนทั่วประเทศ น้อมร �าลึกพระ มหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท �าบุญ ตักบาตรพร้อมแปรอักษร ถวายเป็นพระราช กุศล ขณะที่ มท. สรุปยอดลงนาม แสดงความ อาลัยทั่วประเทศกว่า 8 ล้านคน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.