สระแก้วผวาโรคระบาด

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

จาก กรณีโคและกระบือในพื้นที่ จ.สระแก้ว ติดเชื้อคอบวมจนแพร่ระบาดเป็น เหตุให้ล้มตายนับร้อย เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่าน มา จนทางจังหวัดต้องออกมาตรการป้องกัน ด้วยการขอความร่วมมือจากชาวบ้านไม่ให้นำา สัตว์ไปเลี้ยงใกล้เขตอุทยานแห่งชาติ เพราะ เกรงว่าอาจไปติดสัตว์ป่า ซึ่งจะส่งผลกระทบ กำาลังบูรพาำ ั ร่วมนำาผู้เกี่ยวข้องไปตรวจรักษา่ ำ ้ ่ ี ้ ไป ั โค 2 ตัวของนางไพรี งามสวัสดิ์ บริเวณบ้าน เลขที่ 158 หมู่ 11 หลังได้รับแจ้งว่าโคทั้งคู่ เกิดป่วยอย่างกะทันหัน เบื้องต้นได้ทำาการฉีด พ่นยาฆ่าเชื้อ ฉีดวัคซีน และกันพื้นที่ห้ามไม่ ให้นำาออกจากพื้นที่ โดยจะมีการเฝ้าสังเกต อาการตามขั้นตอนต่อไป ขณะที่นายกล้า ณรงค์ พงษ์เจริญ ผวจ.สระแก้ว ได้สั่งการให้ นายทัศเนศวร์ เพชรคง หน.อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา อ.เมือง จ.สระแก้ว รีบทำาการ ป้องกันการแพร่เชื้อจากโคและกระบือ เหล่า นี้โดยเร็วที่สุดต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.