ลอยกระทง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

โอกาสวันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ที่งดงาม และรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณ ด้านทรัพยากรนำ้า กำาชับเจ้าหน้าที่ดูแลความ ปลอดภัยเต็มที่ ปิดลำานำ้าเจ้าพระยา 4 โมงเย็น ถึงเที่ยงคืน ห้ามเรือใหญ่แล่น ตั้งแต่สะพาน พระราม 7–พระราม 9 ให้คนร่วมงานลอย กระทง ทั่วไทยจัดสืบสานประเพณี หาดใหญ่ คนน้อยเพราะไม่ตรงวันหยุด ตรังปรับกลยุทธ์ ขายวัสดุให้คนประกอบกระทงเอง หนองคาย จัดใหญ่ถวายอาลัยในหลวง ร.9 เชียงใหม่เน้น สืบสานวัฒนธรรมล้านนา บางปลาม้า ลอย ประทีปแปรอักษร วัดดอนคาอู่ทอง ลอยกระทง รอบโบสถ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.