‘ฮิลลารี’

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ประชาธิปไตย ขณะที่สถานการณ์ในเมือง พอร์ตแลนด์ยกระดับเป็นจลาจลปิดล้อมศาลา ว่าการเมืองจับกุมคนท �าผิดแล้วกว่า 30 ราย “ตุรกี” ออกประกาศเตือนพลเมืองที่อยู่หรือ ท่องเที่ยวในสหรัฐให้หลีกเลี่ยงกลุ่มเหยียดเชื้อ ชาติ และกลุ่มที่เกลียดกลัวชาวต่างชาติ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.