‘ชุมทางดาวทอง’

Daily News Thailand - - บันเทิง -

’ชุมทางเพลง พ ร ะ ร า ช นิ พ น ธ์ “ กระแต อาร์สยาม

ชาย เมืองสิงห์, ขวัญจิต ศรี ประจันต์, เพลิน พรหมแดน, ดาว มยุรี, เทพ โพธิ์งาม, เจเน็ต เขียว, สลักจิต-จันทร์จวง ดวงจันทร์, มนต์สิทธิ์ คำาสร้อย, จอมขวัญ กัลยา, แดน บุรีรัมย์, สดใส รุ่งโพธิ์ทอง, โจนัส แอนเดอร์สัน, แมงปอ ชลธิชา ทับทิมอัญรินทร์, ทราย-เบญทราย, โอบะ เสียงเหน่อ ฯลฯ

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, ชินกร ไกรลาศ, ชัยชนะ บุญ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.