ทงในหลวงรัชกาลท9 ทรงค้นคว้าถ่ายทอดวิชาเพาะปลูก ให้‘ราษ�ร’ใช้เลียงชีพอย่างยั่งยืน

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ศาสตราจารย์ด้านดินจากมหาวิทยาลัยมิสซูรี แคน ซาส ซิตี้ ทึ่งพระอัจฉริยภาพ “ในหลวงภูมิพล” ทรง ค้นคว้าและถ่ายทอดวิชาเพาะปลูก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.