อยู่ด้วยความเสี่ยง

Daily News Thailand - - การเมือง -

เขียน องค์กรที่พยายามแก้ไข กลุ่มคนที่ไม่ยอมรับฟังเหตุฟังผล ผลักดันการก่อสร้างโรงไฟฟ้าครั้งใด ช่วยหาทางออกไม่ได้ซะอีก ทั้งในและนอกประเทศก็ระบุชัด เช่น องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency หรือ IEA) พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2583 การใช้เชื้อเพลิงถ่านหินสูงสุด จะเพิ่มขึ้นประมาณ 340,000 เมกะวัตต์ เป็น 550,000 เมกะวัตต์ในปี 2583 การใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า เนื่องมาจากเหตุผลด้านเศรษฐกิจ ปริมาณส�ารองที่ยังมีอุดม สมบูรณ์ 35 จะใช้เทคโนโลยี Supercritical

ขณะที่การใช้ก๊าซธรรมชาติจะลดลงจากร้อยละ 44 เป็นร้อยละ 26 (กฟผ.) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า เป็น 2,200 อยู่ไปวัน ๆ ดัน โรงไฟฟ้าถ่านหินร้อยละ จึงเป็นหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และเตรียมการจัดสร้างโรงไฟฟ้า ไม่ได้มีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไทยเรามีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม ใช้ก๊าซธรรมชาติ ที่เหลือ สูงถึง 70% เป็นพลังงานหมุนเวียน

แหล่งก๊าซธรรมชาติต้องซื้อจากประเทศ เพื่อนบ้าน ในการผลิตไฟฟ้าที่มากเกินไป แผนพัฒนากา�ลัง ผลิตไฟฟ้าของประเทศ(PowerDevelopmentPlan) โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักจากถ่านหิน “นายกรศิษฐ์ ภัคโชตานนท์” ผู้ว่าการกฟผ. “นายมะแอ สะอะ” ผู้น า�ชุมชนปัตตานี นาย อับดุลอายี สาแม็ง อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดยะลา ณ สา�นักงานกลาง กฟผ. โครงการโรงไฟฟ้าเทพา จ.สงขลา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.