คลังช‘พิโกไฟแนนซ์’แก้หนี ข่หนี้นอกระบบดอกเกินกม.

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 14 พ.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.9700 37.4863 42.9444 32.4160 4.4362 7.5788 24.5297 20,350.00 1,217.38 1,217.38 35.6900 38.9338 46.2300 34.2830 4.6788 8.4475 25.3183 20,450.00 1,217.54 1,217.54 19,981.00 20,450.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.36 24.98 25.25 22.74 23.99

สมชัย สัจจพงษ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.