ขอทางเลือกใหม่

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

เรื่องจริงครับ คำาจำากัดความ สภาพการเมืองในหลายๆ ประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยเราเอง ชัดสุดคือ “เบื่อ” ถามว่าเบื่อ อะไรยังไงตรงไหนคำาตอบเหมือนกัน เบื่อทั้งหมด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.